Service

Vi kjører land og strand rundt hver sommer for å serve dine slipemaskiner.

Vi bytter de slitedelene som normalt sett bør byttets. Dette er det vi kaller en "servicepack"
Innholdet i denne er basert på hva som blir mest slitt i maskinen.
Wintersteiger i Østerrike, følger nøye med på hva slags deler som blir byttet over hele verden, og baserer innholdet i servicepacken deretter.
Vi bytter bla.a. trapesmutteren og spindelen i diamantvogna hvert år for å holde presisjonen i maskinen 100%

Å bruke servicepack, blir ofte langt billigere enn å byttet en og en del,
da vi kan planlegge innkjøpene av disse lenge før vi kommer til dere.
En annen fordel er at dere vet allerede i Mars hva sommerens service vil koste...

Innbydelse til årlig service blir sendt ut pr email i Mars, og bestilles via vår webshop.

For at vi skal rekke å serve alle maskinene,
er det viktig at du mailer inn påmeldingen så fort som mulig.