Bestilling av tekniker

Jeg ønsker å bestille tekniker fra Wintersteiger til reparasjon / feilsøking eller kurs på min maskin.
Jeg er innforstått med at kostnader for reise, arbeid og diett faktureres oss etter følgende satser:
 
Reisetid kr 950.- pr. time.
Arbeidstid kr 950.- pr. time.
Diett 525.- pr.dg.
Overnatting 1 000.- pr.dg.
samt kilometergodtgjørelse etter statens satser kr 4,- pr. km.
Eventuelt kostnader til flybillett.
Priser er eks. mva.
Firma navn:
Adresse:
Bestillers navn:
E-post:
Bestillers tlf:
Kort beskrivelse av arbeidsoppdraget: