Bestilling av tekniker

Jeg ønsker å bestille tekniker fra Wintersteiger til reparasjon / feilsøking eller kurs på min maskin.
Jeg er innforstått med at kostnader for reise, arbeid og diett faktureres oss etter følgende satser:
 
Reise faktureres ihht fastpris pr destinasjon
Arbeidstid kr 1315.- pr. time.
Diett 950.- pr.dg.
Overnatting 1 950.- pr.dg.
samt kilometergodtgjørelse etter statens satser kr 4,88- pr. km.
Eventuelt kostnader til flybillett.
Priser er eks. mva.
Firma navn:
Adresse:
Bestillers navn:
E-post:
Bestillers tlf:
Kort beskrivelse av arbeidsoppdraget: